اخبار شرکت

نمایشگاه نساجی

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی (ماشین آلات ، مواد اولیه و محصولات ) 24 لغایت 27 دیماه 1394 - اصفهان

از غرفه ما در سالن شیخ بهایی غرفه شماره 108 دیدن  فرمایید.